Milyen egyéb költség lehet ,illetve hogyan tudok fizetni?

A termékek ára az esetleges szállítási költségen kívül más költséget nem tartalmaz, így csomagolási költséget sem számítunk fel.
A megrendeléseket több módón lehet kifizetni.

Utánvéttel: amikor a csomag átvételekor az áru ellenértékét (amennyiben szükséges akkor a szállítási költséget )a szállítmányozónak készpénzben egyenlíti ki. Minden esetben névre szóló számlát állítunk ki melyet a csomagban egy borítékban talál.

Lehetőség van elő-utalásos fizetési mód választására is . Ebben az esetben a megrendelt árukról átutalásos számlát küldünk e-mailben, faxon . Az áru kiszállítására kizárólag csak akkor kerül sor, ha a küldemény teljes vételára bankszámlánkra beérkezik.

Utalásos vásárlásra csak az ügyvezető engedélyével van lehetőség amikor is külön szerződés kötésére kerül sor. 

Előleg bekérése: olyan esetben amikor különleges (napi vásárlástól eltérő és a beszállítónknak vissza nem küldhető) terméket rendel akkora terméktől függően előleg bekérésére sor kerülhet. Az előleg nagysága függ a terméktől és akár 100% is lehet. Minden ilyen esetben névre szóló árajánlatot készítünk amely tartalmazza az árat ,a várható szállítási határidőt,érvényességet. Esetleges későbbi lemondás esetén Az Il Diverso Kft sztornó díjat számolhat fel amely mértéke függ a terméktől és minden esetben egyedileg van elbírálva. 


Milyen szállítási költség várható?

A szállítás történhet futárszolgálattal illetve az Il Diverso Kft saját gépjárművével.
Szállítási határidő raktári tétel esetén 24-48 óra. Raktáron nem lévő termékeknél kollégáink telefonon vagy írásban felkeresik Önt és tájékoztatják a várható szállítási határidőről.
Szállítási költség:
bruttó 30.000 Ft.- -ig              2500.- 
bruttó 30.000 Ft felett            díjtalan


Mire kell figyelni áruátvételnél?

Kérjük, az áru átvételekor a szállítmányozó jelenlétében győződjön meg a csomagolás sértetlenségéről!
Amennyiben a csomagolás sérült akkor bontsa fel a csomagot és ellenőrizze az áru épségét! Sérülés esetén vetessen fel jegyzőkönyvet a szállítmányozóval! A sérült termékek cseréjét a lehető legrövidebb határidővel díjmentesen megoldjuk!


Mit kell tennem ha rendelni szeretnék?

Az Il Diverso Kft internetes áruházában való vásárláshoz minden esetben regisztrációra van szükség ahol a számlázáshoz, szállításhoz illetve kapcsolattartáshoz szükséges adatokra van szükségünk. A telefonszám az esetleges pontosításhoz (szállításhoz illetve a termékkel kapcsolatos egyeztetéshez) kellhet.
A megrendelés beérkezését a rendszer automatikusan azonnal visszaigazolja. A megrendelés rögzítéséről, és a szállítás várható időpontjáról 48 órán belül e-mailben küldünk tájékoztatást. A megrendelések feldolgozása és kiszállítása hétköznapokon történik, hétvégén az ügyfélszolgálat szünetel.


Mennyi garancia van a termékekre?

Az Il Diverso Kft által forgalmazott termékekre a törvényben előirt 1 év garanciát vállalunk. Ha a gyártó 12 hónapnál hosszabb garanciális időt határoz meg akkor az a mérvadó. Kérjük, hogy az áru átvételekor győződjön meg a csomag sértetlenségéről. Sérült csomagot ne vegyen át. Amennyiben a megrendelt árucikk hibás, vagy három napon belül meghibásodik azt a lehetőség szerint leghamarabb kicseréljük, vagy az árát visszatérítjük. A hibás termék visszajuttatása telephelyünkre a vevő feladata és a szállítás költsége is a vevőt terheli.
Szakszerűtlen szerelésből adódó hibák javítására nem vagyunk kötelezhetőek.
A garancia érvényesítéséhez szükséges a termék hiánytalan megléte, és a vásárlást igazoló számla vagy nyugta.

A garancia csak a számla bemutatásával és eredeti dobozban, hiánytalanul, tartozékokkal együtt visszaküldött termékre érvényesíthető!

A termék visszaszállítatása a Vásárló kötelezettsége. A minőségi reklamációk tekintetében vállalt pénz visszafizetési kötelezettség alól mentesülnek a vásárláshoz kapcsolódó plusz szolgáltatások(pl. kiszállítási díj, készpénzkezelési díj, postaköltség, banki tranzakciós díj, áru biztosítási díj).

A javított vagy cseretermék szállítási díja minden esetben az Eladót, a hibás termék visszajuttatásának költsége azonban a Vásárlót terheli.
Az Eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban és a 117/1991. (IX.10.) sz. Kormányrendeletben foglaltak az irányadóak.
A reklamációs ügyek intézésére kizárólag írásban az info@ildiverso.hu  -n keresztül lehetséges. 


Amennyiben meggondolom magam akkor mit tehetek?

1. A Vevő az áru átvételétől számított 14 naptári napon belül indoklás nélkül elállhat szerződéstől Elállási szándékát szóban (telefonon), postai úton (célszerű tértivevényes levélben) és e-mailben is megtehet.
2. A fogyasztó az elállási jogával akkor is élhet, ha a terméket személyesen veszi át, de a szerződés „távollévők között kötött szerződés”-nek minősül, amennyiben a webáruházban rendelte meg.
3. A fogyasztó az elállási jog gyakorlásának napjától számított 28 napon belül köteles visszajuttatni az árut a kereskedőnek (azaz maximum a kézhezvételtől számított 28 napon belül) 
4. Jogszerű elállási jog gyakorlása esetén a fogyasztó nem felel a termék rendeltetésszerű használatának következtében bekövetkezett értékcsökkenéséért, ezért díj nem számolható fel. Nem rendeltetésszerű használatból fakadó értékcsökkenés azonban felróható neki.
5. Elállási jog gyakorlása esetén az IL DIVERSO KFT köteles a termék illetve szolgáltatás árát a járulékos költségekkel együtt (pl. szállítás) megfizetni. A termék kereskedőhöz való visszajuttatásának költsége viszont a fogyasztót terheli. Az IL DIVERSO KFT elállás esetén nem köteles visszatéríteni a fogyasztónak az emelt díjú fuvarozásból eredő többletköltségeket, csak a normál fuvarozási díjat.
6. Az áru ellenértékét az áru visszaérkezését követő 10 munkanapon belül a Vevő által megadott bankszámlára utaljuk.
 
Az elállási jog nem terjed ki
1.Az elállási jog csak a fogyasztónak minősülő személyeket illeti meg (a fogyasztónak a természetes személy, aki kereskedelmi vagy szakmai tevékenység körén kívül eső célból köt szerződést).
2. A fogyasztó nem élhet elállási jogával, ha az árut nem tudja teljes egészében visszaszolgáltatni, vagy szolgáltatás esetén, ha a szolgáltatást már teljes egészében igénybe vette.
3.. Olyan áru értékesítése esetében, amely a megrendelő (fogyasztó) személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza, vagy gyorsan romlandó.

Kosár

A kosár üres.