Adatok

Adatok

Regisztráció típusa Üdvözöljük, Cég

Felhasználó ** Belépéshez szükséges adatok
Kapcsolattartó
Login
Jelszó
Jelszó megint
Telefon
Email

Számlázási adatok** A számlázáshoz szükséges adatok
Név
Irányítószám
Település
Cím
Adószám
Cégjegyzékszám
Ügyfélkód

Posta cím
Irányítószám Település
Cím

Megjegyzés

Hírlevél** Heti vagy havi rendszerességgel küldött email, melyben tájékoztatjuk kedves ügyfeleinket
az aktuális akciókról, új áruk érkezéséről.
  Kérek Nem kérek
Felhasználási feltételek és adatvédelmi nyilatkozat
Megrendelés

Az Il Diverso Kft internetes áruházában való vásárláshoz minden esetben regisztrációra van szükség ahol a számlázáshoz, szállításhoz illetve kapcsolattartáshoz szükséges adatokra van szükségünk. A telefonszám az esetleges pontosításhoz (szállításhoz illetve a termékkel kapcsolatos egyeztetéshez) kellhet.
A megrendelés beérkezését a rendszer automatikusan azonnal visszaigazolja. A megrendelés rögzítéséről, és a szállítás várható időpontjáról 48 órán belül e-mailben küldünk tájékoztatást. A megrendelések feldolgozása és kiszállítása hétköznapokon történik, hétvégén az ügyfélszolgálat szünetel.


Szállítási költségek ,házhozszállítás

A szállítás történhet futárszolgálattal illetve az Il Diverso Kft saját gépjárművével.

Szállítási határidő raktári tétel esetén 24-48 óra. Raktáron nem lévő termékeknél kollégáink telefonon vagy írásban felkeresik Önt és tájékoztatják a várható szállítási határidőről.
Szállítási költség:
bruttó 30.000 Ft.- -ig              2500.- 
bruttó 30.000 Ft felett            díjtalan


Áruátvétel

Kérjük, az áru átvételekor a szállítmányozó jelenlétében győződjön meg a csomagolás sértetlenségéről!
Amennyiben a csomagolás sérült akkor bontsa fel a csomagot és ellenőrizze az áru épségét! Sérülés esetén vetessen fel jegyzőkönyvet a szállítmányozóval! A sérült termékek cseréjét a lehető legrövidebb határidővel díjmentesen megoldjuk!


Fizetési feltételek, módok

A termékek ára az esetleges szállítási költségen kívül más költséget nem tartalmaz, így csomagolási költséget sem számítunk fel.
A megrendeléseket több módón lehet kifizetni.

Utánvéttel: amikor a csomag átvételekor az áru ellenértékét (amennyiben szükséges akkor a szállítási költséget )a szállítmányozónak készpénzben egyenlíti ki. Minden esetben névre szóló számlát állítunk ki melyet a csomagban egy borítékban talál.

Lehetőség van elő-utalásos fizetési mód választására is . Ebben az esetben a megrendelt árukról átutalásos számlát küldünk e-mailben, faxon . Az áru kiszállítására kizárólag csak akkor kerül sor, ha a küldemény teljes vételára bankszámlánkra beérkezik.

Utalásos vásárlásra csak az ügyvezető engedélyével van lehetőség amikor is külön szerződés kötésére kerül sor. 

Előleg bekérése: olyan esetben amikor különleges (napi vásárlástól eltérő és a beszállítónknak vissza nem küldhető) terméket rendel akkora terméktől függően előleg bekérésére sor kerülhet. Az előleg nagysága függ a terméktől és akár 90 % is lehet. Minden ilyen esetben névre szóló árajánlatot készítünk amely tartalmazza az árat ,a várható szállítási határidőt,érvényességet. Esetleges későbbi lemondás esetén Az Il Diverso Kft sztornó díjat számolhat fel amely mértéke függ a terméktől és minden esetben egyedileg van elbírálva. Garancia

Az Il Diverso Kft által forgalmazott termékekre a törvényben előirt 1 év garanciát vállalunk. Ha a gyártó 12 hónapnál hosszabb garanciális időt határoz meg akkor az a mérvadó. Kérjük, hogy az áru átvételekor győződjön meg a csomag sértetlenségéről. Sérült csomagot ne vegyen át. Amennyiben a megrendelt árucikk hibás, vagy három napon belül meghibásodik azt a lehetőség szerint leghamarabb kicseréljük, vagy az árát visszatérítjük. A hibás termék visszajuttatása telephelyünkre a vevő feladata és a szállítás költsége is a vevőt terheli.
Szakszerűtlen szerelésből adódó hibák javítására nem vagyunk kötelezhetőek.
A garancia érvényesítéséhez szükséges a termék hiánytalan megléte, és a vásárlást igazoló számla vagy nyugta.

A garancia csak a számla bemutatásával és eredeti dobozban, hiánytalanul, tartozékokkal együtt visszaküldött termékre érvényesíthető!

A termék visszaszállítatása a Vásárló kötelezettsége. A minőségi reklamációk tekintetében vállalt pénz visszafizetési kötelezettség alól mentesülnek a vásárláshoz kapcsolódó plusz szolgáltatások (pl. kiszállítási díj, készpénzkezelési díj, postaköltség, banki tranzakciós díj, áru biztosítási díj).

A javított vagy cseretermék szállítási díja minden esetben az Eladót, a hibás termék visszajuttatásának költsége azonban a Vásárlót terheli.
Az Eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban és a 151/2003. /IX. 22./ Kormányrendeletben foglaltak az irányadóak.
A reklamációs ügyek intézésére kizárólag írásban az info@ildiverso.hu -n keresztül lehetséges. Elállási jog

Az elállási jog
A „távollévők között kötött szerződés” esetén:
1. A Vevő az áru átvételétől számított 8 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat szerződéstől Elállási szándékát szóban (telefonon), postai úton (célszerű tértivevényes levélben) és e-mailben is megtehet.
2. A fogyasztó az elállási jogával akkor is élhet, ha a terméket személyesen veszi át, de a szerződés „távollévők között kötött szerződés”-nek minősül, amennyiben a webáruházban rendelte meg.
3. Amennyiben a fogyasztó a fent írt határidőkön belül elküldi elállási jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozatát, úgy azt akkor is határidőben teljesítettnek kell tekinteni, ha a termék nem érkezik vissza a kereskedőhöz ezen határidőn belül.
4. Jogszerű elállási jog gyakorlása esetén a fogyasztó nem felel a termék rendeltetésszerű használatának következtében bekövetkezett értékcsökkenéséért, ezért díj nem számolható fel. Nem rendeltetésszerű használatból fakadó értékcsökkenés azonban felróható neki.
5. Elállási jog gyakorlása esetén az Il Diverso Lft köteles a termék illetve szolgáltatás árát a járulékos költségekkel együtt (pl. szállítás) megfizetni. A termék kereskedőhöz való visszajuttatásának költsége viszont a fogyasztót terheli.
6. Az áru ellenértékét az áru visszaérkezését követő 10 munkanapon belül a Vevő által megadott bankszámlára utaljuk.
 
Az elállási jog nem terjed ki
1.Az elállási jog csak a fogyasztónak minősülő személyeket illeti meg (a fogyasztó az a természetes személy, aki kereskedelmi vagy szakmai tevékenység körén kívül eső célból köt szerződést).
2. A fogyasztó nem élhet elállási jogával, ha az árut nem tudja teljes egészében visszaszolgáltatni, vagy szolgáltatás esetén, ha a szolgáltatást már teljes egészében igénybe vette.
3.. Olyan áru értékesítése esetében, amely a megrendelő (fogyasztó) személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza, vagy gyorsan romlandó.


Felelőség korlátozása

 
Tisztelt Látogató!
Ön a portál oldalait böngészve és szolgáltatásait igénybe véve egyidejűleg tudomásul veszi, hogy a Il Diverso Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. internetes oldalait saját felelősségére használja.
1. A Il Diverso Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. nem felelős semmilyen kárért, amely az Online áruházhoz való csatlakozás miatt következett be, továbbá az alábbiakban felsorolt pontokban foglaltak szintén a Il Diverso Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. felelősségi körén kívül esnek:
  • Az Interneten küldött és/vagy fogadott bármilyen adat.
  • Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza az Online áruház akadálytalan működését és a vásárlást.
  • Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.
  • Bármilyen levél – függetlenül attól, hogy papír vagy elektronikus formában érkezett -, de főleg bármilyen adat elvesztése.
  • Bármely szoftver nem megfelelő működése.
  • Bármilyen programhiba, abnormális esemény vagy technikai hiba következményei.
2. A látogató felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól. Egyedül a vásárló felelős az Online áruházhoz való kapcsolódásért és az Online áruházban való vásárlásért. A Il Diverso Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. nem vonható felelősségre semmilyen esetben vis maior esetén vagy bármilyen eseménnyel kapcsolatosan, ami nem az irányítása alatt áll.
3.A Il Diverso Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. szabadon megváltoztathat bármilyen árat vagy határidőt. A változás az Online áruházban történt megjelenés időpontjától lép életbe.
4.A Il Diverso Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. szabadon módosíthatja a vásárlás feltételeit és szabályait, illetve az Online áruházat, bármikor, értesítési és bárminemű kötelezettség nélkül arra nézve, hogy megindokolja a döntés helyességét és a Il Diverso Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. nem vonható felelősségre ha így tesz. Bármely módosítás abban az időpontban lép életbe, amikor online megtalálható az Online áruházban. Bármely vásárlónak, aki nem ért egyet a szabályok módosításával, fel kell hagynia a vásárlással.
5.A Il Diverso Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. szabadon beperelhet bármely személyt, aki csalást követ el vagy annak elkövetésével próbálkozik. Azonban a Il Diverso Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. nem vonható felelősségre semmilyen, harmadik személy által valamely látogató rovására történt csalás miatt.
6.Abban az esetben, ha a látogató bármilyen formában megsérti a szabályokat, a Il Diverso Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. szabadon érvénytelennek nyilváníthatja regisztrációját, vásárlását és a vevő nem jogosult fellebbezni a döntés ellen.


Adatvédelem

Adatainak védelme
Az Il Diverso Kft az Ön adatait a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja.
Az IL Diverso Kft a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LIII. törvény előírásait maradéktalanul betartva kezeli és tartja nyilván adatait. Az Önt azonosító adatainak (név, cím, telefonszám,e-mail cím stb) kezelésekor az Adatvédelmi Törvénynek megfelelően járunk el.
Beleegyezése nélkül semmilyen adatot nem szolgáltatunk ki Önről harmadik félnek (kivéve igazságszolgáltatást és a futárszolgálatot).

Tevékenységünk során az alábbi jogszabályok az irányadók

1. 2001. évi CVIII. A tájékoztatási kötelezettséget az elektronikus kereskedelemről szóló.
2. 17 / 1999. (II. 5.) kormányrendelet a távollevők között kötött szerződéseket szabályozza.
3. 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről szóló.

Általános tudnivalók

Általános tudnivalók
Az internetes áruház-szolgáltatás igénybevételének előfeltétele a szerződés feltételeinek elfogadása .
A regisztrációs lap kitöltése és rögzítése a feltételek elfogadásának minősül. A megrendelés akkor jön létre, amikor a vásárló a megrendelést jóváhagyja.
Az Il Diverso Kft fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelések beérkezésekor, amennyiben a regisztráció adatainak valódisága kérdéses vagy értelmezhetetlen, az adatokat törölje, és az ezekkel az adatokkal feladott megrendeléseket érvénytelennek minősítse.
A rendelés elküldésével Ön vagy cége kötelezettséget vállal arra, hogy a megrendelt árut átveszi és a vételárat illetve az esetleges szállítási, utánvételi díjakat az átvételkor a szerződött csomagszállítónknak utánvét, vagy banki előutalással, vagy személyes átvételkor készpénzben kiegyenlíti. A weboldalon megjelennek a nettó és a bruttó árak is. A vásárlás befejezésekor látható a rendelés teljes összege (össz bruttó összeg). Az árak egy darab termékre illetve egy folyóméterre kábelre / vezetékre vonatkoznak a szállítási költséget nem tartalmazzák.. 
A Il Diverso Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. szabadon megváltoztathat bármilyen árat vagy határidőt. A változás az Online áruházban történt megjelenés időpontjától lép életbe.
A Il Diverso Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. szabadon módosíthatja a vásárlás feltételeit és szabályait, illetve az Online áruházat, bármikor, értesítési és bárminemű kötelezettség nélkül arra nézve, hogy megindokolja a döntés helyességét és a Il Diverso Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. nem vonható felelősségre ha így tesz. Bármely módosítás abban az időpontban lép életbe, amikor online megtalálható az Online áruházban. Bármely vásárlónak, aki nem ért egyet a szabályok módosításával, fel kell hagynia a vásárlással.
Az interneten feltüntetett termékek szállítására az Il Diverso Kft nem kötelezhető!
Az esetleges adminisztrációs hibákért az Il Diverso Kft felelősséget nem vállal!
A létrejött szerződés írásbeli szerződésnek minősül, a szerződéskötés nyelve kizárólagosan magyar.


Üzletszabályzat

1. Az Online áruházban történő megrendelésre kizárólag az Interneten keresztül, a weboldalon keresztül van lehetőség.
2. Az Online áruházban mindenki megrendelhet, aki érvényes regisztrációval rendelkezik ezáltal magára nézve kötelező érvényűnek elfogadta jelen üzletszabályzatot.
3. Az Online áruház felhasználója felelősséggel tartozik a regisztrált adatokért. Hamis adatok rögzítése a Il Diverso Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. tudatos félrevezetésének minősül, annak jogi konzekvenciáival együtt.
4. A megrendelhető árucikkre vonatkozó jellemzőket, információkat a konkrét árucikkre vonatkozó megnevezésre kattintva ismerheti meg. Az ismertető leírás esetleges pontatlanságáért, hiányosságáért a Il Diverso Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. nem vállal felelősséget. A listaár mindig a kiválasztott áru mellett kerül feltüntetésre, és az ár nem tartalmazza az ÁFÁ-t.
5. Az Online áruházban történt rendeléssel minden vásárló kijelenti, hogy elfogadja jelen üzletszabályzatot, és tisztában van a megrendelés ezen szabályzatban rögzített menetével.
6. Az Online áruházban történt rendelést csak akkor tudjuk elfogadottnak tekinteni, illetve regisztrálni, ha a vásárló a rendeléssel kapcsolatos regisztráció feltételeinek eleget tett.
7. A vevő köteles az átvétel időpontjában a szállítmányt tételesen ellenőrizni, mennyiségileg és minőségileg átvenni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételt aláírásával elismerni. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációkat nem áll módunkban elfogadni, kivéve a bizonyítható rejtett hibát.

8. Az IL DIVERSO nem nyújt kölcsönt a termék vagy szolgáltatás díjának sem részbeni, sem egészbeni kifizetéséhez.
Elfogadom

Kosár

A kosár üres.