Üzletszabályzat

Megrendelés


 

Az Il Diverso Kft internetes áruházában való vásárláshoz minden esetben regisztrációra van szükség ahol a számlázáshoz, szállításhoz illetve kapcsolattartáshoz szükséges adatokra van szükségünk. A telefonszám az esetleges pontosításhoz (szállításhoz illetve a termékkel kapcsolatos egyeztetéshez) kellhet.

A megrendelés beérkezését a rendszer automatikusan azonnal visszaigazolja. A megrendelés rögzítéséről, és a szállítás várható időpontjáról 48 órán belül e-mailben küldünk tájékoztatást. A megrendelések feldolgozása és kiszállítása hétköznapokon történik, hétvégén az ügyfélszolgálat szünetel.

 

Szállítási költségek, házhoz-szállítás


 

A szállítás történhet futárszolgálattal illetve az Il Diverso Kft saját gépjárművével.

Szállítási határidő raktári tétel esetén 24-48 óra. Raktáron nem lévő termékeknél kollégáink telefonon vagy írásban felkeresik Önt és tájékoztatják a várható szállítási határidőről.

Szállítási költség:
bruttó 30.000 Ft.- -ig              2500.- 
bruttó 30.000 Ft felett            díjtalan

 

Áruátvétel


 

Kérjük, az áru átvételekor a szállítmányozó jelenlétében győződjön meg a csomagolás sértetlenségéről!

Amennyiben a csomagolás sérült akkor bontsa fel a csomagot és ellenőrizze az áru épségét! Sérülés esetén vetessen fel jegyzőkönyvet a szállítmányozóval! A sérült termékek cseréjét a lehető legrövidebb határidővel díjmentesen megoldjuk!

 

Fizetési feltételek, módok


 

A termékek ára az esetleges szállítási költségen kívül más költséget nem tartalmaz, így csomagolási költséget sem számítunk fel.

A megrendeléseket több módon lehet kifizetni.

Utánvéttel: amikor a csomag átvételekor az áru ellenértékét (amennyiben szükséges akkor a szállítási költséget )a szállítmányozónak készpénzben egyenlíti ki. Minden esetben névre szóló számlát állítunk ki melyet a csomagban egy borítékban talál.

Lehetőség van elő-utalásos fizetési mód választására is . Ebben az esetben a megrendelt árukról átutalásos számlát küldünk e-mailben, faxon . Az áru kiszállítására kizárólag csak akkor kerül sor, ha a küldemény teljes vételára bankszámlánkra beérkezik.

Utalásos vásárlásra csak az ügyvezető engedélyével van lehetőség amikor is külön szerződés kötésére kerül sor. 

Előleg bekérése: olyan esetben amikor különleges (napi vásárlástól eltérő és a beszállítónknak vissza nem küldhető) terméket rendel akkora terméktől függően előleg bekérésére sor kerülhet. Az előleg nagysága függ a terméktől és akár 90 % is lehet. Minden ilyen esetben névre szóló árajánlatot készítünk amely tartalmazza az árat ,a várható szállítási határidőt,érvényességet. Esetleges későbbi lemondás esetén Az Il Diverso Kft sztornó díjat számolhat fel amely mértéke függ a terméktől és minden esetben egyedileg van elbírálva. 

 

Garancia


 

Az Il Diverso Kft által forgalmazott termékekre a törvényben előírt 1 év garanciát vállalunk. Ha a gyártó 12 hónapnál hosszabb garanciális időt határoz meg akkor az a mérvadó. Kérjük, hogy az áru átvételekor győződjön meg a csomag sértetlenségéről. Sérült csomagot ne vegyen át. Amennyiben a megrendelt árucikk hibás, vagy három napon belül meghibásodik azt a lehetőség szerint leghamarabb kicseréljük, vagy az árát visszatérítjük. A hibás termék visszajuttatása telephelyünkre a vevő feladata és a szállítás költsége is a vevőt terheli.
Szakszerűtlen szerelésből adódó hibák javítására nem vagyunk kötelezhetőek.
A garancia érvényesítéséhez szükséges a termék hiánytalan megléte, és a vásárlást igazoló számla vagy nyugta.

A garancia csak a számla bemutatásával és eredeti dobozban, hiánytalanul, tartozékokkal együtt visszaküldött termékre érvényesíthető!

A termék visszaszállítása a Vásárló kötelezettsége. A minőségi reklamációk tekintetében vállalt pénz visszafizetési kötelezettség alól mentesülnek a vásárláshoz kapcsolódó plusz szolgáltatások (pl. kiszállítási díj, készpénzkezelési díj, postaköltség, banki tranzakciós díj, áru biztosítási díj).

A javított vagy cseretermék szállítási díja minden esetben az Eladót, a hibás termék visszajuttatásának költsége azonban a Vásárlót terheli.
Az Eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban és a 151/2003. /IX. 22./ Kormányrendeletben foglaltak az irányadóak.
A reklamációs ügyek intézésére kizárólag írásban az info@ildiverso.hu -n keresztül lehetséges. 

 

Elállási jog


 

Az elállási jog

A „távollévők között kötött szerződés” esetén:

1. A fogyasztó az áru átvételétől számított 14 naptári napon belül indoklás nélkül elállhat szerződéstől Elállási szándékát szóban (telefonon), postai úton (célszerű tértivevényes levélben) és e-mailben is megtehet.

2. A fogyasztó az elállási jogával akkor is élhet, ha a terméket személyesen veszi át, de a szerződés „távollévők között kötött szerződés”-nek minősül, amennyiben a webáruházban rendelte meg.

3. A fogyasztó az elállási jog gyakorlásának napjától számított 28 napon belül köteles visszajuttatni az árut a kereskedőnek (azaz maximum a kézhezvételtől számított 28 napon belül)

4. Jogszerű elállási jog gyakorlása esetén a fogyasztó nem felel a termék rendeltetésszerű használatának következtében bekövetkezett értékcsökkenéséért, ezért díj nem számolható fel. Nem rendeltetésszerű használatból fakadó értékcsökkenés azonban felróható neki.

5. Elállási jog gyakorlása esetén az Il Diverso kft köteles a termék illetve szolgáltatás árát a járulékos költségekkel együtt (pl. szállítás) megfizetni. A termék kereskedőhöz való visszajuttatásának költsége viszont a fogyasztót terheli. Az IL DIVERSO KFT elállás esetén nem köteles visszatéríteni a fogyasztónak az emelt díjú fuvarozásból eredő többletköltségeket, csak a normál fuvarozási díjat.

6. Az áru ellenértékét az áru visszaérkezését követő 10 munkanapon belül a Vevő által megadott bankszámlára utaljuk.

 

Az elállási jog nem terjed ki

1.Az elállási jog csak a fogyasztónak minősülő személyeket illeti meg (a fogyasztó az a természetes személy, aki kereskedelmi vagy szakmai tevékenység körén kívül eső célból köt szerződést).

2. A fogyasztó nem élhet elállási jogával, ha az árut nem tudja teljes egészében visszaszolgáltatni, vagy szolgáltatás esetén, ha a szolgáltatást már teljes egészében igénybe vette.

3.. Olyan áru értékesítése esetében, amely a megrendelő (fogyasztó) személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza, vagy gyorsan romlandó.

 

Felelősség korlátozása


 

 

Tisztelt Látogató!

Ön a portál oldalait böngészve és szolgáltatásait igénybe véve egyidejűleg tudomásul veszi, hogy a Il Diverso Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. internetes oldalait saját felelősségére használja.

1. A Il Diverso Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. nem felelős semmilyen kárért, amely az Online áruházhoz való csatlakozás miatt következett be, továbbá az alábbiakban felsorolt pontokban foglaltak szintén a Il Diverso Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. felelősségi körén kívül esnek:

  • Az Interneten küldött és/vagy fogadott bármilyen adat.
  • Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza az Online áruház akadálytalan működését és a vásárlást.
  • Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.
  • Bármilyen levél – függetlenül attól, hogy papír vagy elektronikus formában érkezett -, de főleg bármilyen adat elvesztése.
  • Bármely szoftver nem megfelelő működése.
  • Bármilyen programhiba, abnormális esemény vagy technikai hiba következményei.

2. A látogató felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól. Egyedül a vásárló felelős az Online áruházhoz való kapcsolódásért és az Online áruházban való vásárlásért. A Il Diverso Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. nem vonható felelősségre semmilyen esetben vis-maior esetén vagy bármilyen eseménnyel kapcsolatosan, ami nem az irányítása alatt áll.

3.A Il Diverso Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. szabadon megváltoztathat bármilyen árat vagy határidőt. A változás az Online áruházban történt megjelenés időpontjától lép életbe.

4.A Il Diverso Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. szabadon módosíthatja a vásárlás feltételeit és szabályait, illetve az Online áruházat, bármikor, értesítési és bárminemű kötelezettség nélkül arra nézve, hogy megindokolja a döntés helyességét és a Il Diverso Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. nem vonható felelősségre ha így tesz. Bármely módosítás abban az időpontban lép életbe, amikor online megtalálható az Online áruházban. Bármely vásárlónak, aki nem ért egyet a szabályok módosításával, fel kell hagynia a vásárlással.

5.A Il Diverso Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. szabadon beperelhet bármely személyt, aki csalást követ el vagy annak elkövetésével próbálkozik. Azonban a Il Diverso Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. nem vonható felelősségre semmilyen, harmadik személy által valamely látogató rovására történt csalás miatt.

6.Abban az esetben, ha a látogató bármilyen formában megsérti a szabályokat, a Il Diverso Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. szabadon érvénytelennek nyilváníthatja regisztrációját, vásárlását és a vevő nem jogosult fellebbezni a döntés ellen.

 

Adatvédelem


 

Adatainak védelme

Az Il Diverso Kft az Ön adatait a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja.

Az Il Diverso Kft a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LIII. törvény előírásait maradéktalanul betartva kezeli és tartja nyilván adatait. Az Önt azonosító adatainak (név, cím, telefonszám,e-mail cím stb) kezelésekor az Adatvédelmi Törvénynek megfelelően járunk el.

Beleegyezése nélkül semmilyen adatot nem szolgáltatunk ki Önről harmadik félnek (kivéve igazságszolgáltatást és a futárszolgálatot).

Tevékenységünk során az alábbi jogszabályok az irányadók

1. 2001. évi CVIII. A tájékoztatási kötelezettséget az elektronikus kereskedelemről szóló.
2. 17 / 1999. (II. 5.) kormányrendelet a távollevők között kötött szerződéseket szabályozza.
3. 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről szóló.

Általános tudnivalók


 

Az internetes áruház-szolgáltatás igénybevételének előfeltétele a szerződés feltételeinek elfogadása .

A regisztrációs lap kitöltése és rögzítése a feltételek elfogadásának minősül. A megrendelés akkor jön létre, amikor a vásárló a megrendelést jóváhagyja.

A fogyasztó a megrendelés jóváhagyásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy nyilatkozata fizetési kötelezettséget von maga után. 

Az Il Diverso Kft fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelések beérkezésekor, amennyiben a regisztráció adatainak valódisága kérdéses vagy értelmezhetetlen, az adatokat törölje, és az ezekkel az adatokkal feladott megrendeléseket érvénytelennek minősítse.

A rendelés elküldésével Ön vagy cége kötelezettséget vállal arra, hogy a megrendelt árut átveszi és a vételárat illetve az esetleges szállítási, utánvételi díjakat az átvételkor a szerződött csomagszállítónknak utánvét, vagy banki előutalással, vagy személyes átvételkor készpénzben kiegyenlíti. A weboldalon megjelennek a nettó és a bruttó árak is. A vásárlás befejezésekor látható a rendelés teljes összege (össz bruttó összeg). Az árak egy darab termékre illetve egy folyóméterre kábelre / vezetékre vonatkoznak a szállítási költséget nem tartalmazzák.. 

A Il Diverso Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. szabadon megváltoztathat bármilyen árat vagy határidőt. A változás az Online áruházban történt megjelenés időpontjától lép életbe.

A Il Diverso Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. szabadon módosíthatja a vásárlás feltételeit és szabályait, illetve az Online áruházat, bármikor, értesítési és bárminemű kötelezettség nélkül arra nézve, hogy megindokolja a döntés helyességét és a Il Diverso Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. nem vonható felelősségre ha így tesz. Bármely módosítás abban az időpontban lép életbe, amikor online megtalálható az Online áruházban. Bármely vásárlónak, aki nem ért egyet a szabályok módosításával, fel kell hagynia a vásárlással.

Az interneten feltüntetett termékek szállítására az Il Diverso Kft nem kötelezhető!

Az esetleges adminisztrációs hibákért az Il Diverso Kft felelősséget nem vállal!

A létrejött szerződés írásbeli szerződésnek minősül, a szerződéskötés nyelve kizárólagosan magyar.

 

Üzletszabályzat


 

1. Az Online áruházban történő megrendelésre kizárólag az Interneten keresztül, a weboldalon keresztül van lehetőség.

2. Az Online áruházban mindenki megrendelhet, aki érvényes regisztrációval rendelkezik ezáltal magára nézve kötelező érvényűnek elfogadta jelen üzletszabályzatot.

3. Az Online áruház felhasználója felelősséggel tartozik a regisztrált adatokért. Hamis adatok rögzítése a Il Diverso Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. tudatos félrevezetésének minősül, annak jogi konzekvenciáival együtt.

4. A megrendelhető árucikkre vonatkozó jellemzőket, információkat a konkrét árucikkre vonatkozó megnevezésre kattintva ismerheti meg. Az ismertető leírás esetleges pontatlanságáért, hiányosságáért a Il Diverso Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. nem vállal felelősséget. A listaár mindig a kiválasztott áru mellett kerül feltüntetésre, és az ár nem tartalmazza az ÁFÁ-t.

5. Az Online áruházban történt rendeléssel minden vásárló kijelenti, hogy elfogadja jelen üzletszabályzatot, és tisztában van a megrendelés ezen szabályzatban rögzített menetével.

6. Az Online áruházban történt rendelést csak akkor tudjuk elfogadottnak tekinteni, illetve regisztrálni, ha a vásárló a rendeléssel kapcsolatos regisztráció feltételeinek eleget tett.

7. A vevő köteles az átvétel időpontjában a szállítmányt tételesen ellenőrizni, mennyiségileg és minőségileg átvenni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételt aláírásával elismerni. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációkat nem áll módunkban elfogadni, kivéve a bizonyítható rejtett hibát.

8. Az IL DIVERSO KFT elállás esetén nem köteles visszatéríteni a fogyasztónak az emelt díjú fuvarozásból eredő többletköltségeket, csak a normál fuvarozási díjat.

9. A fogyasztó az elállási jog gyakorlásának napjától számított 28 napon belül köteles visszajuttatni az árut a kereskedőnek (azaz maximum a kézhezvételtől számított 28 napon belül) 

10.A fogyasztó a megrendelés jóváhagyásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy nyilatkozata fizetési kötelezettséget von maga után. 

11. Az IL DIVERSO nem nyújt kölcsönt a termék vagy szolgáltatás díjának sem részbeni, sem egészben kifizetéséhez.

 

Kosár

A kosár üres.